ISTIQOMAH (الاستقامة)

Definisi (نعريفه)

 • Secara lughoh : Stabil dan berpegang teguh terhadap sesuatu, komitmen terhadapnya, melaksanakan dengan kontinyu dan terus-menerus.
 • Secara istilah : Berpegang teguh terhadap agama secara menyeluruh dan komitmen dengannya.

Buah-buah Istiqomah (ثمرات الاستقامة)

 1. Malaikat turun kepadanya.
 2. Mendapat ketenangan dan ketentraman.
 3. Dijanjikan surga padanya.
 4. Allah menjadi pelindungnya di dunia dan di akhirat.
 5. Mendapat ampunan dari dosa-dosa.
 6. Luas rizqi dan hidup berbahagia. Continue reading “ISTIQOMAH (الاستقامة)”

AMANAH (الأمانة)

Definisi (نعريفه)

 • Secara lughoh : Dari kata-kata aman yaitu kebalikan dari takut, sedangkan amanah adalah kebalikan dari khianat.
 • Secara istilah :
  • Prilaku yang tetap dalam jiwa, dengannya seseorang menjaga diri dari apa-apa yang bukan hak-nya walaupun terdapat kesempatan untuk melakukannya, tanpa merugikan dirinya dihadapan orang lain.
  • Menunaikan kewajibannya kepada orang lain, walaupun terdapat kesempatan untuk tidak menunaikannya, tanpa merugikan dirinya dihadapan orang lain.

Keutamaan Amanah (فضيلة الأمانة)

 1. Amanah menuju jalan kesuksesan.
 2. Merupakan sifat para Rasul, para Nabi, Orang-orang Mukmin, dan para Malaikat.
 3. Tanda Iman.
 4. Amanah itu menandingi dunia dan isinya.
 5. Kompeten untuk menerima tanggung jawab. Continue reading “AMANAH (الأمانة)”

TAUBAT (التوبة)

Definisi (نعريفه)

 • Secara lughoh : Kembali.
 • Secara istilah : Kembali mendekat kepada Allah setelah menjauh dari-Nya.
 • Hakikat Taubat : Menyesal terhadap apa yang telah terjadi, meninggalkan perbuatan tersebut saat ini juga, dan berazam yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa yang akan datang.

Urgensi Taubat (أهمية التوبة)

 1. Banyak yang tidak tau akan hakikat taubat, syarat, dan adab-adabnya.
 2. Allah memerintahkan untuk bertaubat, Allah mengulang perintah tersebut 8 kali dalam Al-Qur’an, Allah juga memerintahkan Rasulullah صلی الله عليه وسلم untuk bertaubat.
 3. Siapa yang tidak bertaubat kepada Allah berarti dzolim terhadap dirinya.
 4. Taubat adalah ibadah yang paling utama. Continue reading “TAUBAT (التوبة)”

HUKUM MAD (ا – يْ – وْ) – MAD FAR’I

A. Bacaan Mad yang bertemu dengan Hamzah (ء)

1. Mad Wajib Muttashil

 • Terjadi : Apabila Mad Ashliy bertemu Hamzah (ء) dalam satu kata
 • Panjang : 4/5 harokat

  2. Mad Jaiz Munfashil

  HUKUM MAD (ا – يْ – وْ) – MAD ASHLIY / THOBI’I

  Mad Ashliy / Mad Thobi’iy

  • Terjadi : Apabilah fathah bertemu ا ; kasroh bertemu يْ ; dhommah bertemu وْ
  • Panjang : 2 harokat

  Termasuk dari bagian Mad Ashliy adalah:

  1. Mad ‘Iwadh