Tanda Waqof dalam Al-Qur’an

م = Harus berhenti

قلى = Berhenti lebih utama

ج= Boleh berhenti, boleh terus

صلى = Disambung lebih utama

= Dilarang berhenti

(titik 3) = Berhenti pada salah satu tanda tersebut